De vereniging

 

Onze Vereniging

 

Het Gooisch Duik Genootschap ìs in 1974 opgericht door een groep sportduikers waarvan er tot aan vandaag nog steeds één lid is.

 

Het GDG is bewust een kleine vereniging en is aangesloten bij de NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond). Wij volgen de NOB-richtlijnen en geven gratis duikopleidingen aan de leden. Het GDG heeft ervaren instructeurs.

 

GdG

Wij leggen het accent op persoonlijke benadering en gezelligheid. Na elke duikavond zoeken we een terras op in de omgeving. Verder streven we geen bezittingen na die door leden moeten worden onderhouden.

                                                                                                                                                                                                                                            

Wie kunnen er lid worden?

 

Sportieve mensen die zich in ons profiel herkennen en die de duiksport (ook) binnen Nederland willen beoefenen. Dat kunnen mensen zijn die met duiken willen beginnen, maar ook die al een NOB, PADI- of ander brevet bezitten. We leiden op tot 1*, 2* en 3* duiker volgens de vernieuwde methode met veel uitdagingen in het zwembadwater en vervolgens in het open water. Op https://onderwatersport.org kun je lezen wat dat inhoudt.

Je moet over eigen vervoer beschikken om je duikattributen mee te kunnen nemen naar de duikstek.

 

Lidmaatschap.

 

De contributie bedraagt 180,- euro per jaar. Dat is inclusief het lidmaatschap van de NOB Via het NOB lidmaatschap ben je verzekerd. Ook ontvang je maandelijks het blad ONDERWATER sport. De zwembadhuur in de winterperiode valt eveneens onder de contributie. Voor zwembadleden bedraagt het 105,- euro.

 

GDG Veiligheids Afspraken (VA), Privacy en Grensoverschrijdend gedrag


 • Veilig duiken
  Veiligheidsafspraken die een aanvulling zijn op wat er in NOB verband wordt aangegeven.

         Ze zijn vastgelegd in onze VA (VeiligheidsAfspraken) Klik hier om deze regels te lezen.


 • Duiken in corona tijd

  Als NOB-lid kan je het Protocol verantwoord Onderwatersport in de 1,5 meter samenleving downloaden.

  In aanvulling hierop heeft het bestuur extra maatregelen opgesteld. Zie hier.


 • Privacy
  Het GDG verklaart dat het de persoonsgegevens van de leden én hun ICE contacten zorgvuldig zal beheren en alleen zal gebruiken binnen de GDG bezigheden. Deze gegevens worden gedeeld onder de leden en vallen daarmee onder de verantwoordelijkheid van de betreffende leden.
  Tevens worden de persoonsgegevens gebruikt voor de NOB leden administratie. Verder worden deze gegevens niet verstrekt aan anderen buiten de GDG kring.


 • Grensoverschrijdend gedrag
  Wij zijn een vereniging waar iedereen op een prettige en veilige manier kan duiken.
  Veiligheid slaat in niet alleen op de duik-operatie, maar ook op hoe we met elkaar omgaan.
  Het betreft de totale tijd dat we met elkaar optrekken, onderwater, maar ook bovenwater, op avonden, weekenden, vakanties. enz.
  Er is in onze club géén plaats voor grensoverschrijdend gedrag!
  Wij hebben een open cultuur waarin we elkaar aanspreken als grenzen worden bereikt.                                                                                                      Gaat er toch iets mis, dan weten wij hoe te handelen.


         Onze Vertrouwens Contact Persoon is Marina de Vries