De vereniging

 

Onze Vereniging

 

Het Gooisch Duik Genootschap ìs in 1974 opgericht door een groep sportduikers waarvan er tot aan vandaag nog steeds één lid is.

 

Het GDG is bewust een kleine vereniging en is aangesloten bij de NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond). Wij volgen de NOB-richtlijnen en geven gratis duikopleidingen aan de leden. Het GDG heeft ervaren instructeurs.

 

GdG

Wij leggen het accent op persoonlijke benadering en gezelligheid. Na elke duikavond zoeken we een terras op in de omgeving. Verder streven we geen bezittingen na die door leden moeten worden onderhouden.

                                                                                                                                                                                                                                            

Wie kunnen er lid

 

Sportieve mensen die zich in ons profiel herkennen en die de duiksport (ook) binnen Nederland willen beoefenen. Dat kunnen mensen zijn die met duiken willen beginnen, maar ook die al een NOB, PADI- of ander brevet bezitten. We leiden op tot 1*, 2* en 3* duiker volgens de vernieuwde methode met veel uitdagingen in het zwembadwater en vervolgens in het open water. Op https://onderwatersport.org kun je lezen wat dat inhoudt.

Je moet over eigen vervoer beschikken om je duikattributen mee te kunnen nemen naar de duikstek.

 

Lidmaatschap.

 

De contributie bedraagt 180,- euro per jaar. Dat is inclusief het lidmaatschap van de NOB Via het NOB lidmaatschap ben je verzekerd. Ook ontvang je maandelijks het blad ONDERWATER sport. De zwembadhuur in de winterperiode valt eveneens onder de contributie. Voor zwembadleden bedraagt het 105,- euro.

 

 

© 2019. Gooisch Duik Genootschap. All Rights Reserved, all photos are made by the members.